AUDYTY INFORMATYCZNE

 

    Proponujemy audyty systemów informatycznych obejmujące opis stanu technicznego infrastruktury teleinformatycznej, zgodność użytkowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami, bezpieczeństwo zarówno wewnątrz sieci firmowej jak i z zewnątrz od strony internetu.

    Możliwe jest również indywidualne ustalenie zakresu czynności obejmujących audyt.