SZKOLENIA

 

    Oferujemy mozliwość doszkolenia Twoich pracowników w zakresie obsługi komputerów oraz aplikacji biurowych.